REGLAMENT

REGLAMENT ANY 2016 – CURSA AIRE 10K

 • 1. L’hora de sortida

  L’hora de sortida serà a les 9:30 hores, el dimecres 12 d’octubre de 2016. Cursa oberta a tothom que accepti i respecti, tant la distància com el present reglament.

 • 2. Cursa Infantil

  La cursa infantil serà per a nens i nenes de fins a 12 anys; els corredors que hagin complert els 13 no podran participar en aquesta cursa.

 • 3. Distància

  Distància: 10 quilòmetres certificats mitjançant sistemes GPS homologats.

 • 4. Lloc de sortida i d’arribada

  Lloc de sortida i d’arribada: Club Esportiu Aire – Ronda Catalunya, 42 – Cabrera de Mar.

 • 5. Sortida cursa infantil

  Cursa infantil: Prèviament a la cursa de 10Km hi haurà una cursa infantil amb una distància de 1.000m aproximadament. La sortida d’aquesta cursa es farà a les 9:00h.

 • 6. Preus inscripcions

  Preus inscripcions: Preus: 12€ més 3€ del lloguer del xip. Les inscripcions són personals e intransferibles, per tant un cop realitzada, no es retornaran els diners de la mateixa ni s’acceptaran canvis de dades.

 • 7. Lliurament de dorsals

  Lliurament de dorsals: A l’espai específic dintre del Club Esportiu Aire, des de les 7:30h fins a les 9:00h. del dia 12 d’octubre de 2016.

 • 8. Avituallament

  Avituallament al Km 5 i a l’arribada.

 • 9. Cronometratge

  Cronometratge: Sistema de cronometratge per xip ChampionChip. L’organització disposarà al servei del corredor, de lloguer de xip blanc (3€) en cas de no disposar del groc en propietat. Serà obligatori retornar el xip blanc llogat en l’arribada al personal destinat per aaquest fi. Els que tinguin xip propi hauran de facilitar el codi en el procés d’inscripció. El xip s’ha de portar lligat amb els cordills de les sabatilles o en el turmell. En cas de portar-lo en un altre lloc, pot no registrar el temps de pas per els punts de control.

 • 10. Les classificacions

  Les classificacions generals i per categories es faran per temps real, temps de xip i només el pòdium masculí i femení es donarà atenent a l’ordre d’arribada.

 • 11. Identitat i l’edat de l’atleta.

  L’organització pot demanar el DNI o similar per comprovar la identitat i l’edat de l’atleta.

 • 12. Categories

  Les categories es regiran per l’any de naixement i pel sexe. Queden establertes les següents:

  Es constitueixen 5 categories masculina i femenina.

  • Sub 18: menors de 18 anys (que en l’any en curs no els hagin complert)
  • Sub 23: menors de 23 anys (que en l’any en curs no els hagin fet).
  • Sènior: Entre 23 i 39 anys (ambdós inclosos i complerts a 31/12 de l’any en curs).
  • Veterà: entre 40 i 49 anys (ambdós inclosos i complerts a 31/12 de l’any en curs).
  • Màster: a partir de 50 anys (inclosos i complerts a 31/12 de l’any en curs).
 • 13. Trofeus cursa infantil

  Pel que fa a la cursa infantil s’ha creat un recorregut d’una volta a un circuit de 1000 metres, les categories són sense distinció de sexe.

  • Sub 12 “Premis als tres primers”
  • Sub 10 “Premis als tres primers”
  • Sub 8 “Premis als tres primers”
 • 14. Reclamació de trofeus

  Els trofeus que no s’hagin recollit 1 mes després de la cursa, no podran ser reclamats.

 • 15. El pitral

  L’organització facilitarà el pitral, que s’ha de dur ben visible, obligatòriament al davant, al bust. Sense pitral, qualsevol participant serà desqualificat.

 • 16. Desqualificacions

  L’atleta que no hagi fet tot el recorregut o que se li detectin irregularitats serà desqualificat.

 • 17. Responsabilitat

  L’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui comportar als inscrits, abans, durant o després d’efectuar-se. Així mateix té contractada una pòlissa d’assegurança de RC. Pel sol fet de participar s’accepta el present reglament, mentre allò que caigui fora del reglament, queda sota la decisió de l’organització.

 • 18. Senyalització

  La cursa estarà degudament senyalitzada i autoritzada.

 • 19. Vehicles

  No s’admetrà seguir la cursa amb vehicles (cotxes, motos, bicicletes) no autoritzats.

 • 20. Durada màxima

  El temps per acabar la cursa és de 1h.30m. després d’haver-ne donat la sortida.

 • 21. Superació temps

  En cas de superar aquest temps, i continuar en cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/a.

 • 22. Serveis

  Hi haurà un servei de vestidor, dutxes, guarda bosses i WC.

 • 23. Distància:

  10 quilòmetres certificats mitjançant sistemes GPS homologats

 • 24. Les classificacions

  Les classificacions es publicaran a la web de la cursa 10kaire.com, la tarda o a l’endemà del mateix dia de la cursa.

 • 25. Drets d’imatge

  Drets d’imatge: El sol fet d’inscriure’s a la Cursa 10K Aire, autoritza expressament l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut i desconegut, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difusos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.